Kategorier og påmelding til Prix Radio 2018
Prix Radio 2017
Kategorier og påmelding til Prix Radio 2018

Finn fram det beste du har laget det siste året og meld deg på Prix Radio! Prix Radio er radiobransjens egen prisutdeling. Arrangør er Foreningen Radiodager, bestående av Bauer Media, Modern Times Group, Norsk Lokalradioforbund og Norsk Rikskringkasting. Prix Radio belønner de beste radioproduksjonene i Norge; lokalt, regionalt og nasjonalt.

Påmelding
Påmeldte bidrag til Prix Radio 2018 skal være kringkastet eller publisert som podkast første gang i perioden fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2018. Foreningen Radiodagers medlemmer kan melde på bidrag i alle kategorier etter fastsatte kvoter:

[one_fourth_bg bgcolor=»#f9f9f9″ fontcolor=»» padding=»10″][tg_animate_counter start=»0″ end=»3″ fontsize=»50″ fontcolor=»#1e73be» count_subject=»Påmeldinger pr. kategori»]BAUER MEDIA[/tg_animate_counter][/one_fourth_bg]

[one_fourth_bg bgcolor=»#f9f9f9″ fontcolor=»» padding=»10″][tg_animate_counter start=»0″ end=»3″ fontsize=»50″ fontcolor=»#1e73be» count_subject=»Påmeldinger pr. kategori»]MTG[/tg_animate_counter][/one_fourth_bg]

[one_fourth_bg bgcolor=»#f9f9f9″ fontcolor=»» padding=»10″][tg_animate_counter start=»0″ end=»3″ fontsize=»50″ fontcolor=»#1e73be» count_subject=»Påmeldinger pr. kategori»]NLR[/tg_animate_counter][/one_fourth_bg]

[one_fourth_bg bgcolor=»#f9f9f9″ fontcolor=»» padding=»10″][tg_animate_counter start=»0″ end=»4″ fontsize=»50″ fontcolor=»#1e73be» count_subject=»Påmeldinger pr. kategori»]NRK[/tg_animate_counter][/one_fourth_bg]

Lokalradiostasjoner som eies av MTG og Bauer melder på sine bidrag gjennom sine eiere. Øvrige radiostasjoner med lokalradiokonsesjon melder på sine bidrag gjennom sitt medlemskap i NLR. Aktører som ikke hører til de fire medlemmene kan melde på bidrag på én av to måter: Ved å tegne assosiert medlemskap i Norsk Lokalradioforbund , og få bidragene vurdert som en del av deres nominasjonsprosess, eller ved å melde bidrag direkte inn til Foreningen Radiodager (kr 1.000,- pr. påmeldte bidrag) på www.radiodager.no. 

De fire medlemmene er selv ansvarlige for egne prosedyrer for utvelgelse og nominasjon.

[tg_accordion title=»Regler for påmelding for podcast-produsenter» icon=»fa-list» close=»1″]

Følgende kategorier gjelder for podcastprodusenter: Årets programleder(e), Årets spesialprogram, Årets intervju, Årets reportasje, Årets humor, Årets unge radioprofil, Årets podkast/dokumentar, Årets promo Produsenter av podcast kan levere inntil tre bidra pr. kategori i de kategoriene som de har tillatlese til å nominere i.

Gå til http://prixradio.east.no/registrer/ og fyll inn brukernavn, fullt navn og kontaktinfo. Da får du tilsendt verifisering- og påloggingslenke i en e-post. Adressen til e-posten må da bekreftes/verifiseres. Ta vare på denne e-posten siden den inneholder brukernavn og passord.

Først laster du opp bidraget, så velger du «Gå tilbake for å registrere bidraget, etter at du har lastet opp».

Da ser du lydfilen. Velg «Registrer» under lydfilen. Legg inn tittel på bidrag, sendetidspunkt, kategori, legg inn en kort tekst om bidraget og hvorfor det bør vinne og til slutt bilder av programskapere og bidragsytere. Pass på at tittel ikke inneholder bokstavene æ/ø/å. Bekreft at du har de nødvendige rettighetene til bidraget og REGISTRER. Merk at opplasting IKKE vil fungere fra iPhone eller iPad eller andre medier som ikke støtter flash.

Påmeldingen er laget av Østlandsnett. Har du problemer med det tekniske kan du kontakte Østlandsnett på dagtid mellom kl. 09 og 16 på telefonnummer 62 81 28 80.[/tg_accordion]

Alle kanaler og redaksjoner skal levere påmelding til hhv. Bauer, MTG, NLR og NRK innen fredag 20. april kl. 1200. (Internjuryer i hver kanal). Påmeldte bidrag skal bestå av en lydfil i mp3-format, bilde(r) av sentral(e) bidragsyter(e) og en tekst som beskriver bidraget og hvordan det oppfyller kriteriene i den aktuelle kategorien.

Frist for påmelding fra medlemmene og andre (unntatt Podkast, her er fristen 20. april 2018) til Hovedjuryen Prix Radio er mandag 7. mai 2018 kl. 1200.

[tg_accordion title=»Se alle kategorier og kriterier» icon=»fa-list» close=»1″]

1.     Årets radiokanal (ikke podkast)
For kanalen som i størst grad har gjort norsk radio bedre i det siste året. Kategorien bedømmes av en ekstern jury. Kriteriene som bedømmes er omdømme og oppslutning i målgruppa, engasjerende innhold, nyskaping og utnyttelse av radioens fortrinn.

Radiokanalen presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord), og gjennom en lydfil på maks. 10 minutter som utdyper tilbudet til radiokanalen og inneholder høydepunkter fra produksjonen i året som gikk.

2.     Årets lokalradio (ikke podkast)
For lokalradioen som i størst grad har spilt en rolle for sitt nedslagsfelt det siste året. Kriteriene som bedømmes er omdømme og oppslutning i lokalmiljøet, engasjerende innhold, nyskaping og utnyttelse av radioens fortrinn. De påmeldte skal ha konsesjon for å drive lokalradio på FM og/eller DAB+ i Norge.

Lokalradioen presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord), og gjennom en lydfil på maks. 10 minutter som utdyper tilbudet til kanalen og inneholder høydepunkter fra produksjonen i året som gikk.

3.     Årets programleder(e) (inkl. podkast)
For Norges beste programleder eller programlederteam, uavhengig av radioformat, kanal, kringkasting eller podkasting. Kriteriene som bedømmes er tilstedeværelse og autoritet i studio, kommunikasjon med lyttere, gjester og andre bidragsytere, eventuelt samspill programlederne imellom, formidling og presentasjon av programelementer, intervjuteknikk, språkbruk, framdrift og programflyt.

Programlederen/programleder-teamet presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra ett enkelt program, der eksempler viser hvordan programlederen/-teamet løser de ulike oppgavene i rollen. Lydfilen skal være maks. 15 minutter.

4.     Årets morgenflate (ikke podkast)
For sendeflater som har vært kringkastet direkte minst fire hverdager i uka til fast tid innenfor tidsrommet 0600-1000 gjennom mer enn halvparten av det siste året. Flaten/programmet skal ha stor underholdnings- og/eller informasjonsverdi, og gi lytterne en god start på dagen. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonelle valg og grep, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, eventuell musikkbruk og programflyt.

Sendeflatens/programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller morgenflatens mål. Lydfilen skal være maks. 15 minutter. Samme sendeflate kan ikke meldes på i både Årets sendeflate og Årets morgenflate.

5.     Årets sendeflate (ikke podkast)
For sendeflater som har vært kringkastet fast til et nasjonalt publikum minst én dag i uka, unntatt hverdager i tidsrommet 0700-0900, enten direkte eller redigert, enten gjennom hele året eller som et sesongprogram. Flaten/programmet kan være viet én eller få genre eller være allment. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonell idé, journalistiske valg og grep, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, eventuell musikkbruk og programflyt.

Sendeflatens/programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter evt. kollasj, fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller den nasjonale sendeflatens mål. Lydfilen skal være maks. 15 minutter.

Samme sendeflate kan ikke meldes på i både Årets sendeflate,  Årets lokale sendeflate eller Årets morgenflate.

6.     Årets lokale sendeflate (ikke podkast)
For sendeflater som kringkastes fast til et lokalt og/eller regionalt publikum minst én dag i uka, uansett sendetid, direkte eller redigert, enten gjennom hele året eller som et sesongprogram. Flaten/programmet kan være viet én eller få genre eller være allment. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonell idé, journalistiske valg og grep, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, eventuell musikkbruk og programflyt.

Sendeflatens/programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller den lokale/regionale sendeflatens mål. Lydfilen skal være maks. 15 minutter.

Samme sendeflate kan ikke meldes på i både Årets sendeflate,  Årets lokale sendeflate eller Årets morgenflate.

7.     Årets direktesending (ikke podkast)
For enkeltprogrammer eller -sendeflater kringkastet nasjonalt, regionalt eller lokalt som følge av en konkret hendelse eller begivenhet. Sendingen kan inneholde pre-produserte elementer som støtter opp om dekning av hendelsen, men det redaksjonelle skal i hovedsak presenteres direkte. Kriteriene som bedømmes er programledelse, skildring og formidling av hendelsen/begivenheten, merverdi for lytteren, redaksjonelle valg og grep, teknisk utførelse, eventuell musikkbruk og programflyt.

Direktesendingen og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av det som ble sendt, begrenset oppad til maksimalt én sendetime (for eksempel fra kvart over til kvart over). Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering.

8.     Årets aktuelle sendeflate (ikke podkast)
For programmer og sendeflater om nyheter, samfunn, sport, debatt og/eller aktualiteter som er kringkastet fast minst én dag i uka, uansett sendetid, direkte eller redigert, enten gjennom hele året eller som et sesongprogram. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonelle idéer, journalistiske prioriteringer, ulike grep for direkte og/eller redigerte reportasjer og intervjuer, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, eventuell musikkbruk og programflyt.

Sendeflatens/programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller den aktuelle sendeflatens mål. Lydfilen skal være maks. 15 minutter.

9. Årets spesialprogram (inkl. podcast)
For spesialprogam som omhandler ett spesielt tema og dykker dypere ned i temaet enn man har mulighet til i normale sendeflater. Programmet skal være studiobasert, men kan inneholde reportasjer.  Kriteriene som bedømmes er redaksjonell idé, originalitet,  kommunikasjon med lyttere, gjester og andre bidragsytere, valg og grep, merverdi for lytteren, virkemidler og framdrift, eventuell musikkbruk – og radiomagi!

Spesialprogrammet presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av det som ble sendt, begrenset oppad til maksimalt én sendetime (for eksempel fra kvart over til kvart over). Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering.

10.   Årets nyhetsbulletin (ikke podkast)
For nyhetssending på inntil 15 minutter, med presentasjon basert på manus, med eller uten redigerte og/eller direktesendte innslag. Sendingen kan være en nyhetsbulletin eller sportsbulletin, lokal, regional eller nasjonal. Kriteriene som bedømmes er hvor godt innholdet når lytteren, gjennom nyhetsankerets tilstedeværelse og autoritet i studio, prioritering av innholdet, språkbruk, framdrift og programflyt.

Nyhetsbulletin presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidraget skal ikke redigeres, men framstå slik det ble sendt.

11.   Årets intervju (inkl. podkast)
For alle typer intervjuer i alle radiogenre, enten kringkastet eller podkastet. Bidraget skal være en samtale mellom to eller flere personer, enten publisert som et eget program eller som element i en sendeflate. Intervjuet kan være redigert, kan inneholde musikk eller kontentum, men skal ikke være kryssklippet eller produsert som en reportasje. Kriteriene som bedømmes er intervjuteknikk, språkbruk, originalitet, framdrift og merverdi for lytteren.

Intervjuet og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av hele intervjuet eller en sammenhengende del av det slik det ble sendt, og totalt sett ikke være lenger en maksimalt 15 minutter. Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering.

12.   Årets reportasje (inkl. podkast)
For alle typer redigerte eller direktesendte programelementer som tar lytteren med ut av radiostudio. Bidraget kan være en enkeltreportasje eller en reportasjeserie i flere deler, enten kringkastet eller podkastet. Kriteriene som bedømmes er redaksjonell idé, originalitet og underholdningselement, journalistiske valg og grep, merverdi for lytteren og teknisk utførelse.

Reportasjen og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av (én av) reportasjen(e) slik de(n) ble sendt. Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.

13.   Årets humor (inkl. podkast)
For alle typer redigerte eller direktesendte programelementer som er laget for å få lytteren til å le. Bidraget kan være ett element eller en sammenhengende serie, kringkastet eller podkastet, men maksimal lengde er 15 minutter i alt. Kriteriene som bedømmes er idé, utførelse, originalitet og underholdningsverdi.

Innslaget og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av innslag(et) slik de(t) ble sendt. Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.

14.   Årets unge radioprofil (inkl. podkast)
For det største talentet på radio eller podkast, født 1. april 1993 eller senere. Talentet kan være reporter, programleder, tekniker, produsent eller annet innen radio.

Radiotalentet presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord), og gjennom en lydfil på maks. 10 minutter som inneholder høydepunkter fra karrieren så langt. Talentet skal i lydfilen selv presentere sin(e) rolle(r) og sterke sider innen radio.

15. Årets podkast/dokumentar (inkl. podcast)
For redigerte spesalprogram, som ikke er studiobasert. Dette er kategorien for dokumentarer, true crime og lengre reportasjer som overskrider 15 minutter.

Kriteriene som bedømmes er redaksjonell idé, originalitet, valg og grep, merverdi for lytteren, virkemidler og framdrift, eventuell musikkbruk – og radiomagi!

Spesialprogrammet presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av det som ble sendt, begrenset oppad til maksimalt én sendetime (for eksempel fra kvart over til kvart over). Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering.

16.   Årets radioøyeblikk (ikke podkast)
For det unike og magiske øyeblikket som skiller radio fra alle andre medier. Dette kan være del av en reportasje, studiostikk el.l. som er løst på en spesielt kreativ måte. Bidragene skal imponere og sette følelser i sving hos lytteren. Kriteriene som bedømmes er originalitet og underholdningsverdi, samt grep og valg som gjør øyeblikket til noe som blir husket.

Radioøyeblikket og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av et utdrag av sendingen fra da øyeblikket fant sted, oppad begrenset til fem – 5 – minutter.

17.   Årets musikkradio (ikke podkast)
For programlederen eller DJ-en som gir lytteren opplevelser og glede av musikk i radio. Kategorien er åpen for alle musikksjangere. Kriteriene som bedømmes er programledelse, teknisk utførelse, programflyt, musikkunnskap innen egen sjanger, merverdi for lytteren, originalitet og underholdningselement.

Sendeflatens/redaksjonens format og/eller rolle presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter, slik den ble kringkastet, fra én enkelt sending eller programelement på maks. 15 minutter, der eksempler viser hvordan musikkformidlingen oppfyller målene.

18.   Årets promo (inkl. podkast)
For enkeltstående eller en serie promo-produksjoner for radiokanal, radioprogram, radioevent, podkast el.l. Kriteriene som bedømmes er kreativitet, publikumsappell, teknisk kvalitet og merkevarebygging.

Bidraget presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av produksjonen(e) slik de(n) ble kringkastet/publisert.

19.   Årets fagpris: i 2018
Fagprisen deles ut etter evt. innspill fra de ulike aktørene, maks et innspill pr. aktør, dvs MTG, Bauer, NRK og Lokaradio. Mer informasjon kommer nærmere arrangementet.

20.   Årets hederspris
For enkeltpersoner, sendeflater, kanaler eller redaksjoner som har utmerket seg spesielt positivt i og for norsk radio. Vinneren kåres av Hovedjuryen. Prisen deles ikke ut hvert år.

21.   Årets radionavn (ikke podkast)
Lytternes pris i norsk radio. Kandidatene kan være sendeflater eller programledere. Foreningens medlemmer nominerer to kandidater hver. Avstemningen på kandidatene skjer i samarbeid med et utvalgt norsk nettsted.

[/tg_accordion]

 

Pål er styreleder i Foreningen Radiodager

Partnere og sponsorer 2023

Bli sponsor for Lyddager og Prix Norge? Les mer her

Lyddager, tidligere kjent som Radiodager, er landets største fagkonferanse for lyd- podkast og radio. Under konferansen deles også Norges offisielle lydpriser ut, som belønner det beste fra norsk radio og podkast i over 25 ulike kategorier.

Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi lager Lyddager

 © Foreningen Radiodager 
Alt materiale er kopirettslig beskyttet og er ikke tillatt kopiert uten avtale.

Utviklet av Para AS

0
    0
    Din ordre