Prix Norge (tidligere Prix Radio) – Norges offisielle radio-, podkast- og lydpriser deles ut i forbindelse med fagkonferansen Lyddagerdager. På denne siden finner du oversikt over gjeldende kategorier med tilhørende bedømmelseskriterier og tekniske spesifikasjoner for påmelding av bidrag.

Etter en ekstern og intern evalueringsprosess er alle priskategorier og bedømmelseskriterier gjennomgått og revidert i 2024. Det er til sammen 26 kategorier fordelt på 6 hovedkategorier. Vi anbefaler alle som skal melde på bidrag til Prix Norge om å sette seg godt inn i kategoriene, kriterier og øvrige krav som stilles, før selve påmeldingen gjennomføres. Det er viktig at bidraget du ønsker å delta med blir påmeldt i riktig kategori. Her er det også viktig å merke seg at noen av kategoriene ikke er åpne for alle. Dette er spesifikt nevnt for de kategoriene det gjelder. Likeledes kan samme bidrag kun påmeldes i én kategori innenfor enkelte av hovedkategoriene. Dette er også spesifisert.

Påmeldte bidrag som innkommer etter påmeldingsfrist, ikke tilfredstiller påmeldingskriteriene eller tekniske kravsspesifikasjoner risikerer å bli underkjent før juryering. Les mer om generelle kriterier, frister og om påmelding på denne siden

Merk følgende før påmelding

 • Det er en kun redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven som kan melde på bidrag til Prix Norge. Unntak for bidrag til kategoriene identitetsskapende lyddesign (23), historiefortellende lyddesign (24) og merkevarepodkast (15).
 • Påmeldte bidrag skal være sendt som kringkastet radio og/eller tilgjengeliggjort som on-demand/podkast første gang i perioden fra og med 1.juni 2023 til og med 31. mai 2024.
 • Samme bidrag kan kun meldes på i én av sjangerkategoriene (kategori 4 til og med 14). Samme programleder(e)/konsept kan kun meldes på i én av de tre profilkategoriene (kategori 19 til og med 21).

Hovedprisene

Årets radiokanal

For kanalen som i størst grad har gjort norsk radio bedre det siste året. Kategorien bedømmes av en oppnevnt bransjejury, som gjør en helhetsvurdering av radiokanalene, og bedømmer omdømme og oppslutning i målgruppen, i hvilken grad innholdet engasjerer, nyskaping og utnyttelse av radioens fortrinn.
 • Oppnåelse; lyttertall, oppmerksomhet, oppslutning
 • Nyskapning
 • Engasjerende innhold
 • Totalinntrykk
Radioen presenteres i en kort tekst og med en lydfil på maksimalt 10 minutter, som utdyper tilbudet til kanalen og inneholder høydepunkter fra produksjonen i året som gikk. Det innsendte bidraget skal være sendt som kringkastet radio.
Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK og medlemmer i Norsk Lokalradioforbund.

Hovedprisene

Årets lokalradiokanal

For lokalradioen som i størst grad har spilt en rolle for sitt nedslagsfelt det siste året. Kategorien bedømmes av en oppnevnt bransjejury, som gjør en helhetsvurdering av lokalradiokanalene, og bedømmer omdømme og oppslutning i lokalmiljøet, i hvilken grad innholdet engasjerer, nyskaping og utnyttelse av radioens fortrinn.
 • Oppnåelse; lyttertall, oppmerksomhet, oppslutning
 • Nyskapning
 • Engasjerende innhold
 • Totalinntrykk
Lokalradioen presenteres i en kort tekst og gjennom en lydfil på maksimalt 10 minutter, som utdyper tilbudet til kanalen og inneholder høydepunkter fra produksjonen i året som gikk. Det innsendte bidraget skal være sendt som kringkastet radio.
Kategorien er åpen for medlemmer i Norsk Lokalradioforbund som har konsesjon for å drive lokalradio på FM og/eller DAB+ i Norge.

Hovedprisene

Årets podkast

For podkasttittelen, serien eller prosjektet som har gjort seg mest bemerket det siste året; her teller både kvalitet på produksjonen og lyttertall. Kategorien bedømmes av en oppnevnt bransjejury, som bedømmer konsept, gjennomføring, produksjon, promotering og effekt i markedet.
 • Oppnåelse; lyttertall, oppmerksomhet, oppslutning
 • Nyskapning
 • Engasjerende innhold
 • Totalinntrykk
Bidraget presenteres i en kort tekst som skisserer konsept, prosess og målsetning - og en lydfil på maksimalt 10 minutter, med høydepunkter fra podkasten/serien/prosjektet. Det innsendte bidraget skal være tilgjengeliggjort som podkast.
Kategorien er åpen for påmelding fra medlemmer av Norsk Podkastforening, P4-gruppen, Bauer Media, NRK og medlemsstasjoner i Norsk Lokalradioforbund.

Sjangerprisene

Årets beste dokumentar

Samme bidrag kan kun meldes på i én av sjangerkategoriene (kategori 4 til 14)

For enkeltstående dokumentarer eller serier som viser historiefortelling i særklasse. Dette er fortellinger som griper lytteren, og som beskriver virkelige fenomener i samfunnet eller livet. Juryen bedømmer historiefortellingen, dramaturgien, originalitet og lyddesign.

Eksempler på titler som kan meldes på i denne kategorien:
"Mannen i Theresesgate", "Hva skjedde med Nerid", "Drapshundene".

 • Historiefortelling; dramaturgi og framdrift
 • Originalitet
 • Lyddesign/musikkbruk
 • Totalinntrykk
Dokumentaren presenteres med lydfil; en episode, eller et sammenhengende strekk på maksimalt 60 'minutter, og en kort tekst som forklarer bakgrunnen for dokumentaren og setter innholdet i lydfilen. Bidraget må være kringkastet som radio eller tilgjengeliggjort som podkast.
Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK, medlemmer i Norsk Podkastforening, medlemmer i Norsk Lokalradioforbund og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven.

Sjangerprisene

Årets beste fakta

Samme bidrag kan kun meldes på i én av sjangerkategoriene (kategori 4 til 14)

For et enkeltprogram, en radiosending eller podkast som tar for seg et enkelt tema eller hendelse, og går i dybden. Her skal lytteren oppnå økt forståelse og lære noe. Programmet/podkasten kan være redigert eller studiobasert og kan inneholde utstrakt bruk av virkemidler. Juryen bedømmer idé, programledelse, virkemidler og merverdi for lytterne.

Eksempler på titler som kan meldes på i denne kategorien:
"Forklart", "Burde vært pensum", "Abels tårn", "P4s Radiofrokost - etter valget", "Alt fortalt", "198 land".

 • Redaksjonell idé/originalitet
 • Programledelse
 • Bruk av virkemidler/framdrift
 • Totalinntrykk
Bidraget presenteres med et sammenhengende lydstrekk fra en episode eller et program, på maksimalt 20 minutter. Legg ved en kort tekst med informasjon om konsept/idé, målgruppe og gi nødvendig kontekst til å forstå innholdet i lydfilen som sendes inn. Bidraget må være kringkastet som radio eller tilgjengeliggjort som podkast.
Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK, medlemmer i Norsk Podkastforening, medlemmer i Norsk Lokalradioforbund og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven.

Sjangerprisene

Årets beste nyhet- og aktualitet

Samme bidrag kan kun meldes på i én av sjangerkategoriene (kategori 4 til 14)

For program og podkaster som i hovedsak drives frem av nyheter og aktuelle hendelser. Kan være både lokalt og nasjonalt, planlagt eller breaking, live eller redigert. Det skal være dags- eller ukesaktuelt, og målet er at lytterne skal bli oppdatert på nyhetsbildet. Juryen bedømmer redaksjonelle valg og grep, programledelse; språk og flyt og merverdi for lytteren.

Eksempler på titler som kan meldes på i denne kategorien:
"Dagsnytt 18", "Nyhetsmorgen", "Giæver og gjengen", "Det store bildet", "Stortingsrestauranten", "Aftenpodden".

 • Aktualitet og merverdi for lytteren
 • Programledelse, språk og flyt
 • Redaksjonelle valg og grep
 • Totalinntrykk
Bidraget presenteres med lydfil bestående av en episode, eller et sammenhengende strekk på maksimalt 20 minutter. Kan inneholde musikk, men musikken skal ikke være det bærende elementet og kan klippes bort. Legg ved en kort tekst som gir nødvendig kontekst til å forstå innholdet i lydfilen som sendes inn. Bidraget må være kringkastet som radio eller tilgjengeliggjort som podkast.
Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK, medlemmer i Norsk Podkastforening, medlemmer i Norsk Lokalradioforbund og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven.

Sjangerprisene

Årets underholdning

Samme bidrag kan kun meldes på i én av sjangerkategoriene (kategori 4 til 14)

For program og podkaster som har en tydelig intensjon om å underholde lytteren - og som med evner å engasjere med et godt konsept og gode temaer. Juryen bedømmer den redaksjonelle ideen/konseptet, underholdningsverdien, flyt og stemning.

Eksempler på titler som kan meldes på i denne kategorien:
"Topp 3", "Lørdagsrådet", "Jan Thomas og Einar blir venner", "The Kåss Furuseths", "Langkjøring".

 • Stemning
 • Programledelse og flyt
 • Konsept/idé
 • Totalinntrykk

Bidraget presenteres i en kort tekst, og med en lydfil som skal bestå av et sammenhengende strekk fra en episode eller enkeltsending, redigert til maksimalt 20 minutter.
Bidraget må være kringkastet som radio eller tilgjengeliggjort som podkast.

Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK, medlemmer i Norsk Podkastforening, medlemmer i Norsk Lokalradioforbund og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven.

Sjangerprisene

Årets humor

Samme bidrag kan kun meldes på i én av sjangerkategoriene (kategori 4 til 14)

For radioprogram og podkaster laget for å få lytteren til å le! Juryen bedømmer ideen/konseptet, utførelse og/eller programledelse og evne til å skape latter.

Eksempler på titler som kan meldes på i denne kategorien:
"Misjonen", "Storefri", "Må på behandling", "Fem På", "Desken brenner", "Papaya".

 • Idé og overbygning
 • Fremførelse/formidling
 • Lattervekkende
 • Totalinntrykk
Bidraget presenteres i en kort tekst, og med en lydfil som skal bestå av et sammenhengende strekk fra en episode eller enkeltsending på maksimalt 20 minutter. Bidraget må være kringkastet som radio eller tilgjengeliggjort som podkast.
Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK, medlemmer i Norsk Podkastforening, medlemmer i Norsk Lokalradioforbund og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven.

Sjangerprisene

Årets beste musikkprogram

Samme bidrag kan kun meldes på i én av sjangerkategoriene (kategori 4 til 14)

For radioprogram, podkast eller serier som drives frem av, og handler om, musikk. Kategorien er åpen for alle format og musikkprogramtyper, blant annet musikkradioprogram/DJ-flater, musikkmagasin, spesialprogram, musikkdokumentar, etc. Juryen bedømmer programledelse, programflyt og produksjon, redaksjonelt konsept og underholdningselementer.

Eksempler på titler som kan meldes på i denne kategorien:
"Stjernepose", "Gammal Maiden", hitliste-program, spesialprogrammer om artister, ukentlige program/podkaster.

 • Konsept, originalitet
 • Programledelse og programflyt
 • Underholdningselement/merverdi for lytteren
 • Totalinntrykk
Bidraget og konseptet presenteres i en kort tekst, og med en lydfil som skal vise hvordan redaksjonen oppfyller konseptets mål. Lydfilen skal være på maksimalt 20 minutter, den kan bestå av høydepunkter/lydkollasj, men alle klipp skal komme fra én enkelt sending. Bidraget må være kringkastet som radio eller tilgjengeliggjort som podkast.
Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK, medlemmer i Norsk Podkastforening, medlemmer i Norsk Lokalradioforbund og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven.

Sjangerprisene

Årets beste sportsprogram

Samme bidrag kan kun meldes på i én av sjangerkategoriene (kategori 4 til 14)

For program og podkaster som dyrker lidenskap til en eller flere idretter. Kategorien er åpen for direktesendte program som følger og dekker konkurranse, men også spesialiserte program som går i dybden på ett eller flere tema eller idretter. Juryen bedømmer evne til å formidle engasjement og idrettsglede, fagkunnskap og flyt.

Eksempler på titler som kan meldes på i denne kategorien:
"Ballspark", en sending fra VM på Ski, en fotballkamp, "Sesongkortet", "Skiklubben".

 • Formidling og programledelse
 • Fagkunnskap
 • Stemning
 • Totalinntrykk
Bidraget og konseptet presenteres i en kort tekst, sammen med en lydfil bestående av et sammenhengende strekk på maksimalt 20 minutter. Musikk og/eller reklame kan redigeres ut. Bidraget må være kringkastet som radio eller tilgjengeliggjort som podkast.
Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK, medlemmer i Norsk Podkastforening, medlemmer i Norsk Lokalradioforbund og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven.

Sjangerprisene

Årets beste helse- og livsstilsprogram

Samme bidrag kan kun meldes på i én av sjangerkategoriene (kategori 4 til 14)

For faste programflater, enkeltprogram og podkaster som i hovedsak inspirerer, underholder og informerer lytteren om ulike aspekter av livet; som for eksempel samliv, helse, velvære, religion, kultur og andre deler av dagliglivet. Juryen bedømmer bidragets evne til å levere engasjerende innhold som berører publikum på et personlig nivå, originalitet og programledelse.

Eksempler på titler som kan meldes på i denne kategorien:
"G-punktet", "Åpen Journal", "Relasjonspodden", "Leger om Livet", "Catrin & Steinar redder forholdet".

 • Meningsfull forbindelse med lytterne
 • Originalitet
 • Programledelse og programflyt
 • Totalinntrykk
Bidraget presenteres i en kort tekst, og med en lydfil som skal bestå av et sammenhengende strekk fra en episode eller enkeltsending på maksimalt 20 minutter. Bidraget må være kringkastet som radio eller tilgjengeliggjort som podkast.
Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK, medlemmer i Norsk Podkastforening, medlemmer i Norsk Lokalradioforbund og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven.

Sjangerprisene

Årets beste lokale program

Samme bidrag kan kun meldes på i én av sjangerkategoriene (kategori 4 til 14)

Faste programflater, enkeltprogram eller podkaster som kringkastes til et lokalt og/eller regionalt publikum, direkte eller redigert. Programmet kan være viet én eller flere sjangre eller være allment. Juryen bedømmer redaksjonell idé, det lokale stempelet, journalistiske grep, teknisk utførelse og programledelse/flyt.

Eksempler på titler som kan meldes på i denne kategorien:
"På høylys dag med Monica", "God Morgen Hordaland", "Heges Holdeplass", "Ettermiddagsrushet ".

 • Programledelse og programflyt
 • Lokalt stempel
 • Produksjon
 • Totalinntrykk
Programmets faste format presenteres i en kort tekst og med en lydfil på maksimalt 20 minutter. Bidragets lydfil skal bestå av eksempler fra én enkelt sending. Lydfilen kan redigeres, men må bestå av helhetlige segmenter, slik at redigeringen ikke endrer sluttproduktet. Bidraget må være kringkastet som radio eller tilgjengeliggjort som podkast.

Kategorien er åpen for påmelding fra NRK, medlemmer i Norsk Lokalradioforbund, medlemmer i Norsk Podkastforening og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven.

Sjangerprisene

Årets beste morgenprogram

Samme bidrag kan kun meldes på i én av sjangerkategoriene (kategori 4 til 14)

For morgenprogram som har vært kringkastet til fast tid innenfor tidsrommet 06.00 - 11.00. Flaten/programmet skal ha stor underholdnings- og informasjonsverdi, og gi lytterne en god start på dagen. Juryen bedømmer programledelse; rollefordeling, samarbeid, kontakt med lyttere og eventuelle gjester, formatering og programflyt.

Eksempler på titler som kan meldes på i denne kategorien:
Alle morgenprogrammene til radiokanalene herunder "Trønderfrokost", "Morgenklubben med Loven & Co", "Nitimen", "P4s radiofrokost", "Frokostshowet på P5", "God morgen Trøndelag".

 • Programledelse
 • Formatering
 • Programflyt (inkl. ev. musikkbruk)
 • Totalinntrykk
Programmets faste format presenteres i en kort tekst og med en lydfil på maksimalt 20 minutter. Bidragets lydfil skal bestå av eksempler fra én enkelt sending. Lydfilen kan redigeres, men må bestå av helhetlige segmenter, slik at redigeringen ikke endrer sluttproduktet. Det innsendte bidraget skal være kringkastet som direktesendt radio.

Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK og medlemmer i Norsk Lokalradioforbund

Sjangerprisene

Årets beste sendeflate

Samme bidrag kan kun meldes på i én av sjangerkategoriene (kategori 4 til 14)

For radioprogram som har vært kringkastet fast minst én dag per uke, med sendetid etter kl. 10.00. Programmet kan enten ha vært sendt gjennom hele året eller som et sesongprogram. Juryen bedømmer programledelse og vedkommendes kontakt med lytterne og gjester, programflyt, og ressursutnyttelse.

Eksempler på titler som kan meldes på i denne kategorien:
"Midt i Trafikken", "Formiddag med NN", "Godt selskap"

 • Programledelse
 • Kontakt med lyttere og gjester.
 • Ressursutnyttelse (inkl. ev. musikkbruk)
 • Totalinntrykk
Programmets faste format presenteres i en kort tekst og med en lydfil på maksimalt 20 minutter. Bidragets lydfil skal bestå av eksempler fra én enkelt sending. Lydfilen kan redigeres, men må bestå av helhetlige segmenter, slik at redigeringen ikke endrer sluttproduktet. Det innsendte bidraget skal være kringkastet som direktesendt radio.

Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK og medlemmer i Norsk Lokalradioforbund

Sjangerprisene

Årets merkevarepodkast

For Norges beste podkast finansiert av en bedrift eller organisasjon. Juryen bedømmer podkasten etter konseptet i sin helhet, kvalitet på produksjon, og måloppnåelse og engasjement i podkastens målgruppe.

Eksempler på titler som kan meldes på i denne kategorien:
"Våre historier fra Forsvaret", "In Good Company fra NBIM", "Pengetabu fra DNB".

 • Konsept
 • Produksjonskvalitet
 • Måloppnåelse
 • Totalinntrykk
Bidraget presenteres i en kort tekst som skisserer konsept, prosess og målsetning - og en lydfil på maksimalt 20 minutter, med høydepunkter fra podkasten. Det innsendte bidraget skal være tilgjengeliggjort som podkast.

Kategorien er åpen for alle.

Innholdsprisene

Årets beste intervju

For alle typer intervjuer; enten kringkastet som radio eller tilgjengeliggjort som podkast. Bidraget skal være en samtale mellom to eller flere personer, enten publisert som et eget program eller som element i et annet program. Juryen bedømmer intervjuerens teknikk, originalitet, relevans for lytteren og samspill mellom intervjuer og intervjuobjekt.
 • Intervjuteknikk
 • Relevans for lytteren
 • Samspill mellom intervjuer og intervjuobjekt
 • Totalinntrykk
Bidraget skal bestå av et sammenhengende klipp slik det ble sendt/publisert, og være maksimalt 20 minutter langt. Intervjuet kan være redigert, kan inneholde musikk eller kontentum, men skal ikke være kryssklippet eller produsert som en reportasje.
Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK, medlemmer i Norsk Podkastforening, medlemmer i Norsk Lokalradioforbund og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven.

Innholdsprisene

Årets beste innslag

For alle typer redigerte eller direktesendte programelementer som tar lytteren med ut av studio. Bidraget skal inneholde minst én scene og kan være en enkeltreportasje, en serie, et innslag eller en lengre feature. Juryen bedømmer de journalistiske valgene, redaksjonelle ideene, originalitet og teknisk utførelse.
 • Redaksjonell idé, originalitet
 • Journalistiske valg og grep
 • Teknisk utførelse
 • Totalinntrykk
Bidraget og rammen rundt bidraget presenteres i en kort tekst. Bidragets lydfil skal bestå av et sammenhengende utdrag fra innslaget, slik det ble sendt, på maksimalt 20 minutter. Musikk og eventuell reklame skal redigeres ut. Bidraget må være kringkastet som radio og/eller tilgjengeliggjort som podkast.
Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK, medlemmer i Norsk Podkastforening, medlemmer i Norsk Lokalradioforbund og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven.

Innholdsprisene

Årets beste nyhetsbulletin

For korte sendinger på inntil fem minutter der det viktigste er å oppdatere lytteren med siste nytt. Sendingen skal bestå av en presentasjon basert på manus, og kan være en nyhetsbulletin eller sportsbulletin - lokal, regional eller nasjonal. Juryen bedømmer bulletinens evne til å speile nyhetsbildet for kanalens målgruppe. Tydelighet, formidling, originalitet og et direkte og tydelig språk er viktig.
 • Formidling og språk
 • Nyhetsverdi
 • Originalitet
 • Totalinntrykk
Bidraget presenteres med en kort tekst og en lydfil med en varighet på maks fem minutter. Bidraget skal ikke redigeres, men framstå slik som det ble sendt. Bidraget må være kringkastet som radio.

Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK og medlemmer i Norsk Lokalradioforbund.

Profilprisene

Årets beste podkastprogramleder

Samme programleder(e)/konsept kan kun meldes på i én av de tre programlederkategoriene. (kategori 19 til 21)

For årets beste programleder eller programlederteam i en podkast. Juryen bedømmer programleders tilstedeværelse, formidling, troverdighet og profil.
 • Tilstedeværelse og formidling
 • Troverdighet
 • Profil
 • Totalinntrykk
Programleder og konsept presenteres i en kort tekst. Bidragets lydfil skal bestå av et sammenhengende strekk på maksimalt 15 minutter, med eksempler på profilens rolleoppfyllelse. Musikk og/eller reklame kan klippes ut, men lydfilen skal ellers være uredigert. Bidraget må være tilgjengeliggjort som podkast.
Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK, medlemmer i Norsk Podkastforening, medlemmer i Norsk Lokalradioforbund og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven.

Profilprisene

Årets beste radioprogramleder

Samme programleder(e)/konsept kan kun meldes på i én av de tre programlederkategoriene. (kategori 19 til 21)

For årets beste programleder eller programlederteam i et radioprogram. Juryen bedømmer programleders tilstedeværelse, formidling, troverdighet og profil.
 • Tilstedeværelse og formidling
 • Troverdighet
 • Profil
 • Totalinntrykk
Programleder og konsept presenteres i en kort tekst. Bidragets lydfil skal bestå av et sammenhengende strekk på maksimalt 15 minutter, med eksempler på profilens rolleoppfyllelse. Musikk og/eller reklame kan klippes ut, men lydfilen skal ellers være uredigert. Bidraget må være kringkastet som radio.
Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK og medlemmer i Norsk Lokalradioforbund.

Profilprisene

Årets beste radio DJ

Samme programleder(e)/konsept kan kun meldes på i én av de tre programlederkategoriene. (kategori 19 til 21)

For årets beste radio DJ; profiler i formater drevet av musikk og personlighet, som gir lytteren opplevelse og glede av musikk i radio. Kategorien er åpen for alle musikksjangre. Juryen bedømmer programflyt, teknisk utførelse, musikkformidling, originalitet og underholdningsverdi.

 • Tilstedeværelse og personlighet
 • Teknisk avvikling/programflyt
 • Musikkformidling
 • Totalinntrykk
DJ-en og konsept presenteres i en kort tekst. Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter/kollasj med klipp fra én enkelt sending på maksimalt 15 minutter. Lydfilen skal inneholde eksempler som viser hvordan musikkformidlingen oppfyller programmets mål. Bidraget må være kringkastet som radio
Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK og medlemmer i Norsk Lokalradioforbund.

Profilprisene

Årets lydtalent

En programleder, lydprodusent, side-kick eller reporter som har vist frem sitt potensial i podkast eller radio. Her ser juryen etter fremtidens lyd-stjerne - og bedømmer interesse og forståelse for lydmediet, tydelighet og kommunikasjon med lytterne.
 • Kommunikasjon
 • Forståelse og interesse for lydmediet
 • Stemning
 • Totalinntrykk
For kandidater under 30 år, med mindre enn to års betalt arbeid i lydbransjen. Talentet skal presentere seg selv i en kort tekst, og i en lydfil på maks 10 minutter, som vedkommende må ha laget selv, med klipp fra publisert materiale; enten radio eller podkast.

Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK, medlemmer i Norsk Podkastforening, medlemmer i Norsk Lokalradioforbund og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven.

Lyddesignprisene

Årets beste identitetsskapende lyddesign

Tildeles produksjonen eller serien av produksjoner som på best måte har tydeliggjort, fremmet og forklart lyd-identiteten og merkevaren til en radiostasjon, et radioprogram, en podkast eller et annet lydbasert konsept. Kategorien bedømmes av en oppnevnt bransjejury som vurdere konsept, produksjon og effekten av
de to.

Eksempler på hva som kan meldes på i kategorien:
Promo/promoserie, en jinglepakke eller en vignettpakke

 • Effekt
 • Produksjon
 • Konsept
 • Totalinntrykk
Konseptet presenteres med en kort tekst og en lydfil på maksimalt 15 minutter. Lydfilen skal inneholde både selve produksjonen som skal bedømmes, og eksempel på hvordan den er brukt i sin tiltenkte kontekst.

Kategorien er åpen for alle.

Lyddesignprisene

Årets beste historiefortellende lyddesign

For produksjoner som bruker lyddesign til å forsterke historiefortellingen. Prisen tildeles bidraget med det lyddesignet som på best måte drar historien/fortellingen videre, fargelegger og forsterker historien, samtidig som den evner å skape ønskede følelser og stemninger. Kategorien bedømmes av en oppnevnt bransjejury som vurderer konsept, produksjon og effekten av de to.

Eksempler på hva som kan meldes på i kategorien:
Lyddrama/fiksjon, dokumentarer, innslag/reportasjer, historiefortellinger på lyd.

 • Effekt
 • Produksjon
 • Konsept
 • Totalinntrykk
Konseptet presenteres med en kort tekst og en lydfil på maksimalt 15 minutter. Lydfilen skal bestå av høydepunkter fra produksjonen, og inneholde eksempler både på hvordan lydproduksjonen fremkaller stemning og følelse, og hvordan den drar historien/fortellingen videre.

Kategorien er åpen for alle.

Juryprisene

Årets fagpris: Nyskapning

Denne prisen viser og løfter frem en del av lydfaget. Hovedjuryen velger hvert år ut et faglig tema de ønsker å sette ekstra fokus på, og i første runde er dette
nyskapning. Her leter vi etter en idé, et program, en tjeneste eller et prosjekt, som bringer noe nytt til lydbransjen og dets publikum. Forslag til hvem som bør vinne prisen med begrunnelse, kan sendes til hovedjuryen via post@lyddager.no.

Nyskapningen presenteres med en tekst som forklarer tanken og intensjonen bak prosjektet, og på hvilke(n) måte dette er unikt. Presentasjon og lydeksemepel kan legges ved hvis det er relevant.

Kategorien er åpen for påmelding fra P4-gruppen, Bauer Media, NRK, medlemmer i Norsk Podkastforening, medlemmer i Norsk Lokalradioforbund. Forslag til hvem som bør vinne prisen med begrunnelse, kan sendes til hovedjuryen via post@lyddager.no.

Juryprisene

Årets hederspris

Hedersprisen går til noen som har hatt stor betydning for norsk radio eller podkastbransje over lang tid. Vinneren kåres av Prix Norges hovedjury, og her er det ingen nominerte. Forslag til hvem som bør vinne prisen med begrunnelse, kan sendes til hovedjuryen via post@lyddager.no.