Henrik Mestad

Henrik Mestad

  • Skuespiller og foredragsholder

Henrik Mestad er skuespiller og foredragsholder, og har holdt en rekke foredrag for næringslivet, politikere, journalister og ledergrupper om kommunikasjon. Han kommer med enkle tips, som styrker mennesker i både muntlig og skriftlig kommunikasjon, og mange forteller at de får en skikkelig "aha"-opplevelse etter å ha hørt på hans foredrag.

Sesjoner med Henrik Mestad

LYDDAGER 2024 - TORSDAG 17. oktober 17. oktober 2024
LYDDAGER 2024 - FREDAG 18. oktober 17. oktober 2024
PRIX RADIO 2024 - FREDAG 18. oktober 18. oktober 2024
PRIX RADIO 2023 - FREDAG 20. oktober 20. oktober 2023
RADIODAGER 2023 - TORSDAG 19. oktober 19. oktober 2023