Penny W. Claire Kembba

Penny W. Claire Kembba

  • Journalist

Penny Wayne Claire Kembba er journalist i VG. Kembba ønsker å bidra til en mer inkluderende og mangfoldig mediebransje. Hun har erfaring som programleder, serieskaper og regissør for NRK.

Sesjoner med Penny W. Claire Kembba

LYDDAGER 2024 - TORSDAG 17. oktober 17. oktober 2024
LYDDAGER 2024 - FREDAG 18. oktober 17. oktober 2024
PRIX RADIO 2024 - FREDAG 18. oktober 18. oktober 2024
PRIX RADIO 2023 - FREDAG 20. oktober 20. oktober 2023
RADIODAGER 2023 - TORSDAG 19. oktober 19. oktober 2023