Prix Norge belønner de beste radio-, lyd og podkastproduksjonene i Norge; lokalt, regionalt og nasjonalt. For å kunne delta i konkurransen om de gjeve prisene, må du sende inn dine bidrag for vurdering. Hvordan du melder deg på avhenger av hvem du representerer. Her er følger en enkel veiledning for påmelding.

Les kriteriene nøye
Før du går i gang med påmeldingen anbefaler vi at du leser nøye gjennom kategoriene og de kriteriene som stilles for hver kategori. Det er viktig at bidraget du ønsker å delta med blir påmeldt i riktig kategori. Her er det også viktig å merke seg at noen av kategoriene er forbeholdt Foreningen Radiodagers eiere (Norsk Lokalradioforbund, P4-gruppen, Norsk Podkastforening, Bauer Media og NRK). Dette er spesifikt nevnt for de kategoriene det gjelder. Likeledes kan samme bidrag kun påmeldes i én kategori innenfor enkelte av hovedkategoriene. Dette er også spesifisert i kategorioversikten.

Når du har funnet frem til den eller de kategoriene hvor du vil nominere bidrag, er det tid for å finne frem filer og informasjon som skal følge påmeldingen.

Finn frem nødvendig dokumentasjon
Påmeldte bidrag skal bestå av en lydfil i mp3-format, bilde(r) av sentral(e) bidragsyter(e) og en tekst som beskriver bidraget og hvordan det oppfyller kriteriene i den aktuelle kategorien. I kategorier hvor kun høydepunkter fra en sending leveres skal høydepunktene bestå av hele stikk/reportasjer/intervju slik det ble sendt, ikke korte utdrag. Det er viktig at du følger kriteriene for tid, tekstlengde og filstørrelse som angitt i kategorien. Bidrag som ikke forholder seg til dette risikerer å bli diskvalifisert.

Innsendelse av bidrag til Prix Norge 2024 åpner i juni

Slik melder du på ditt bidrag

(Velg hvem du representerer)

Ansatte i Bauer Media skal melde på sine bidrag gjennom interne påmeldingsprosedyrer. Henvend deg til Bauers kontaktperson om du er usikker på hvordan påmeldingen foregår og hvilke frister som gjelder.

Bauer Media:
Stian Eliassen
stian.eliassen@bauermedia.no

Ansatte i Viaplay Radio Group/P4 skal melde på sine bidrag gjennom interne påmeldingsprosedyrer. Henvend deg til P4s kontaktperson om du er usikker på hvordan påmeldingen foregår og hvilke frister som gjelder

Viaplay Radio Group/P4:
Morten Scott Janssen
morten.scott.janssen@viaplaygroup.com

Ansatte i NRK skal melde på sine bidrag gjennom interne påmeldingsprosedyrer. Henvend deg til NRKs kontaktperson(er) om du er usikker på hvordan påmeldingen foregår og hvilke frister som gjelder.

NRK:
Eva Midttun Leira
eva.midttun.leira@nrk.no

Medlemmer i Norsk Lokalradioforbund skal melde på sine bidrag direkte i Lyddagers påmeldings- og juryeringsløsning. NLRs medlemmer kan melde på ett bidrag per kategori (ingen påmeldingsavgift)

Påmelding for 2024 åpner 14. juni 09.00. Fristen for å levere bidrag er 25. juni ved midnatt.

Du melder på bidrag via denne linken

Kontaktperson NLR:
Heidi Røneid
heidironeid@gmail.com

Medlemmer i Norsk Podkastforening skal melde på sine bidrag direkte i Lyddagers påmeldings- og juryeringsløsning. Hver virksomhet eller uavhengig produsent kan melde på to bidrag per kategori (ingen påmeldingsavgift).

NB! Bidrag som er produsert av eksterne produksjonsselskaper for medlemsorganisasjonene NRK, Bauer Media, Viaplay Radio Group/P4 eller medlemmer av Norsk Lokalradioforbund skal meldes på av aktøren det er produsert for.

Eksempel: Dersom et produksjonsselskap har produsert en podkast for NRK skal denne meldes på gjennom NRK.

Påmelding for 2024 åpner 14. juni 09.00. Fristen for å levere bidrag er 25. juni ved midnatt.

Du melder på bidrag via denne linken

Kontaktperson for Norsk Podkastforening:
Christina Eriksen Fagernes
christina@plan-b.no

Eksterne produsenter, frilansere og ansatte i et medieselskap eller virksomhet som ikke er P4-gruppen, Bauer Media, NRK, medlem av Norsk Podkastforening eller Norsk Lokalradioforbund, skal melde på sine bidrag via Norsk Podkastforening og vil vurderes gjennom deres interne nominasjonsprosess. Hver virksomhet eller uavhengig produsent kan melde på to bidrag per kategori. Påmeldingsavgiften er 1000 kroner + mva per bidrag per kategori og vil faktureres virksomheten fra Norsk Podkastforening.

NB! Bidrag som er produsert av eksterne produksjonsselskaper for noen av Foreningen Radiodagers medlemmer, skal meldes på av medlemmet det er produsert for. Eksempel: Dersom et produksjonsselskap har produsert en podkast for NRK skal denne meldes på gjennom NRK, innen NRKs internfrist, og vurderes av NRKs internjury på samme måte som bidrag produsert av NRK.

Påmelding for 2024 åpner 14. juni 09.00. Fristen for å levere bidrag er 25. juni ved midnatt.

Du melder på bidrag via denne linken

Kontaktperson, Norsk Podkastforening:
Christina Eriksen Fagernes christina@plan-b.no