Det er et langt løp med juryarbeid som ligger bak før vinnerne av Prix Norge kåres og hedres. Prosessen er omfattende, med flere sikkerhetsventiler for å finne frem til den riktige vinneren i alle kategorier. Slik foregår juryeringen og vurderingene som leder til de vinnende bidrag.

Selve utvelgelsen starter umiddelbart etter at fristen for påmelding til Prix Norge utløper. Da vil flere ulike internjuryer lytte til og vurdere kvaliteten på det innsendte materialet etter de fastlagte kriterier. Deretter er det flere andre juryer som vurderer bidragene frem til en vinner er kåret. Alle bidrag skal minimum gjennom tre evalueringsrunder, før en vinner kåres:

Oppnevnte jurymedlemmer har god faglig tyngde for den juryen de sitter i, uten at de selv har vært involvert i noen av produksjonene. Juryene er bygd opp med tanke på habilitet, faglig kompetanse, og erfaring. Jurymedlemmene skal også ha en representativ sammensetning.

Internjuryering og nominering til hovedrunden

Interne juryer hos NRK, Bauer Media, Norsk Lokalradioforbund, P4-gruppen og Norsk Podkastforening vurderer bidrag fra egne ansatte og medlemmer, samt tilknyttede frilansere. Norsk Podkastforenings internjury har også ansvaret for å juryere bidragene som kommer fra selvstendige produsenter, frilansere, produksjonsselskaper og mediehus.

Innen en gitt tidsfrist, som kan variere fra år til år, skal disse interne juryene ha bestemt hvilke bidrag de vil melde på til hovedkonkurransen og utpeker inntil tre nominerte i hver kategori med unntak av «årets radiokanal» (én nominasjon) og «årets lokalradiokanal» (kun åpen for lokalradio og det nomineres inntil 5 kandidater). Alle bidrag som kommer gjennom nåløyet hos internjuryen sendes videre til hovedjuryen, bortsett fra de kategorier som skal vurderes av eksterne juryer bestående av personer med spesiell fagkompetanse.

Hovedjuryering og utvelgelse av finalister

Etter at internjuryene har gjort sin jobb, gjenstår det for de fleste kategorier så mange som 15 bidrag per kategori, som så skal vurderes av hovedjuryen. For å sikre en best mulig kvalifisert bedømmelse, kan hovedjuryen for utvalgte kategorier, velge å oppnevne eksterne juryer med fagmessig spesialkompetanse. Kategoriene som skal vurderes av hovedjuryen blir fordelt på hovedjuryens medlemmer. Medlemmene gjør sine vurderinger for å sile ut de fem beste bidragene i hver kategori. Det er minst to hovedjurymedlemmer som evaluerer hver kategori.

Øvrige bidrag fra kategorier som etter kriteriene eller hovedjuryens bestemmelse skal vurderes av eksterne juryer, lyttes til og stemmes over gjennom en nettløsning. De fem med høyest poengscore her blir nominerte og bidraget med høyest poengscore blir utpekt til vinner.

Når finalister er klare, blir årets nominasjoner til hovedkonkurransen i Prix Norge offentliggjort. Det å bli nominert er en seier i seg selv – og det ligger mye prestisje i det å sikre seg en plass i finalefeltet. Men det skal også kåres vinnere og nå startes en ny evalueringsrunde.

Deljuryering og kåring av vinner

De nominerte går så videre til oppnevnte deljuryer med medlemmer fra alle Lyddagers eiere. Disse deljuryene ledes av en representant fra Hovedjuryen. Deljuryene hører alle de nominerte bidragene og avgir først stemmer på nett. Deretter møtes deljuryene og diskuterer de nominerte i sine kategorier og stemmer på nytt. Stemmene fra både nett og jurymøtet blir slått i sammen og vektes 50/50 for å komme fram til vinneren. Ved stemmelikhet har medlemmet fra Hovedjuryen dobbeltstemme.

Offentliggjøring av vinnere

Norges offisielle podkast-, lyd og radiopriser deles ut under Prix Norge, som en avslutning på fagkonferansen lyddager i slutten av oktober. Vinnerene utropes fra scenen og mottar applaus fra en samlet radio- og podkastbransje.

Les mer om Prix Radio her

Medlemmer i hovedjuryen

Hovedjuryen til Prix Norge er oppnevnt av styret i Foreningen Radiodager og skal gjennomføre konkurransen Prix Norge. Hovedjuryen bestemmer kategorier og kriterier for disse etter evaluering og innspill fra de ulike radio-, podkast- og lydmiljøene. Hovedjuryen er også delaktige i juryeringen samt oppnevning og koordinering av deljuryer.

Morten Scott Janssen

Viaplay Radio Group/P4

Leder

Stian Eliassen

Bauer Media

Medlem

Eva Midttun Leira

NRK

Medlem

Bjørn Tore Grøtte

NRK

Medlem

Heidi Røneid

Norsk Lokalradioforbund

Medlem

Christina E. Fagernes

Norsk Podkastforening

Medlem

Her kan du lese hovedjuryens retningslinjer som vedtatt av styret i Foreningen Radiodager.